• Geotechnika

  Najszybsze i najprostsze badania podłoża gruntowego

 • Geologia

  Podstawowe i szczegółowe badania geologiczno-inżynierskie

 • Geofizyka

  Bezinwazyjne badania ośrodka gruntowego

 • Hydrogeologia i badania środowiskowe

  Wykonywane głównie dla oceny warunków gruntowo-wodnych przy projektach przydomowych oczyszczalni ścieków

Geotechnika

najszybsze i najprostsze badania podłoża gruntowego. Rozporządzenie o geotechnicznych warunkach posadowienia badaniom podłoża dedykuje opinię geotechniczną oraz dokumentację badań podłoża gruntowego. Dla większości domów jednorodzinnych opinia geotechniczna jest wystarczającym i ostatecznym dokumentem wymaganym w procesie projektowym i administracyjnym.

Geologia

podstawowe i szczegółowe badania geologiczno-inżynierskie. Wynikają z prawa geologicznego i górniczego a rozporządzenie o geotechnicznych warunkach posadowienia nakazuje ich wykonania zawsze dla obiektów w złożonych i skomplikowanych warunkach gruntowych. Badania poprzedzone są projektem robót geologicznych a zamieszcza się je w dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. Podlegają zatwierdzeniu decyzją administracyjną, procedowane są zgodnie z KPA.

Geofizyka

bezinwazyjne badania ośrodka gruntowego. Wykonujemy je głównie dla rozpoznania warunków hydrogeologicznych (ujęcia wody) oraz dla liniowych inwestycji infrastrukturalnych (drogi, koleje, wały przeciwpowodziowe). Nie wymagają pozwoleń a dostarczają zarówno informacji jakościowych jak i ilościowych o podłożu. Badania geofizyczne doskonale sprawdzają się w przypadku wskazania optymalnej lokalizacji i głębokości projektowanej studni.

Hydrogeologia i badania środowiskowe

wykonujemy je głównie dla oceny warunków gruntowo-wodnych przy projektach przydomowych oczyszczalni ścieków. Dodatkowo możemy określić stan środowiska, w tym gleby, gruntu i wody poprzez pobranie prób i ich laboratoryjną analizę zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 1 września 2016 r. (dz. u. 2016, poz. 1395). Realizujemy również projekty robót geologicznych dla wykorzystania ciepła ziemi (geotermia, pompy ciepła).

Informacje

Baza wiedzy – artykuły i ciekawostki.

 • Dlaczego warto zainwestować w badania geologiczne pod dom...

  Odpowiedź jest prosta! Ponieważ należy szanować pieniądze, a te własne w szczególności. W każdym naszym opracowaniu, które opisuje warunki gruntowo – wodne można odnaleźć zalecenia i wnioski, które pozwolą architektowi lub konstruktorowi optymalnie zaprojektować fundament odpowiedni dla konkretnych warunków geologicznych i wymagań projektu. Często zdarza się tak, że zakupiony gotowy projekt domu...

 • Geologiczne badania gruntu pod przydomowe oczyszczalnie ścieków

  W ostatnim czasie WFOŚiGW w Warszawie ogłosił kolejny nabór wniosków na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Inwestycje te mogą być dofinansowane w formie dotacji w wysokości do 45% kosztu całkowitego zadania. Zgodnie z uchwałami nr 124/11 i 125/11 Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 21 lipca 2011 r. został...

 • Jakie błędy popełnia się najczęściej przy budowie studni głębinowej?...

  Budowa studni: o czym należy pamiętać? Budowa studni może wiązać się z niemałym kosztem. Jest on uzależniony przede wszystkim od warunków geologicznych (gruntowo-wodnych) na działce. Jeżeli w okolicy nie ma problemów z wodą – warstwa wodonośna zalega płytko i ma dużą wydajność, a przy tym można z niej czerpać wodę dobrej jakości – budowa własnego ujęcia nie będzie droga. Ale w przypadku gdy...

 • Problem wysokich stanów wód gruntowych w otulinie Puszczy Kampinoskiej

  Aby opisać bulwersujący problem podtapiania budynków przez wody gruntowe w Kampinosie zimą i wiosną 2011 r. trzeba zacząć jak zwykle czyli od początku. Na pewno wszyscy zdajemy sobie sprawę, że kiedy powstawało osadnictwo na terenach dzisiejszej Polski to większość obszarów była porośnięta lasami. Osadnicy przystosowywali sobie ziemię pod uprawę wycinając lasy. I czynili to w miejscach...

 

Kompleksowe badania geotechniczne, geologiczne, geofizyczne, hydrogeologiczne i środowiskowe.