Dlaczego warto zainwestować w badania geologiczne pod dom jednorodzinny?

Odpowiedź jest prosta! Ponieważ należy szanować pieniądze, a te własne w szczególności.

W każdym naszym opracowaniu, które opisuje warunki gruntowo – wodne można odnaleźć zalecenia i wnioski, które pozwolą architektowi lub konstruktorowi optymalnie zaprojektować fundament odpowiedni dla konkretnych warunków geologicznych i wymagań projektu. Często zdarza się tak, że zakupiony gotowy projekt domu ma fundamenty zaplanowane na złożone (skomplikowane) warunki gruntowe, a w rzeczywistości warunki na działce inwestora są proste i nie wymagają tak wiele stali i betonu jak zakładał projekt. Oznacza to oczywiście wymierne oszczędności finansowe.

Można też odwrócić sytuację i w toku robót geologicznych na działce przeznaczonej pod inwestycję okaże się, iż grunty zalegające na niej są słabonośne lub nienośne. Wtedy jest jeszcze czas na reakcję, na zmianę projektu i stabilne posadowienie domu na długie lata.

Ostatnie lata przyniosły nam kolejne zagrożenie w temacie posadowienia obiektów budowlanych jakim jest wysoki poziom wód gruntowych, które jest oczywiście skutkiem większych opadów atmosferycznych niż przewidują średnie opadów dla naszego kraju. Jak wówczas wygląda wykop fundamentowy? Mniej więcej tak jak na zdjęciu poniżej.

alt

Brak rewizji projektu budowlanego oraz nieumiejętne odwodnienie wykopu może mieć katastrofalne skutki, które uwidacznia poniższa fotografia.

alt

Nawet nie muszę tłumaczyć jak kosztowne będzie „ratowanie” uwidocznionego na zdjęciu budynku. Oczywiście nie zawsze skutki braku badań geologicznych muszą mieć tak spektakularny efekt. Często objawiają się one dopiero kilka lat po zakończeniu budowy poprzez np. dużą wilgoć w domu i grzyb na ścianach, a czasem przez zalewanie piwnicy.

Wszystkich tych niespodzianek można uniknąć zatrudniając wykwalifikowanego geologa zapewniając sobie spokojny sen w swoim wymarzonym domu na wiele następnych lat. Dom to inwestycja, która przecież powinna zapewnić bezpieczeństwo swoim mieszkańcom przez okres 100 lat, a często dłużej. Dom jednorodzinny to bardzo kosztowna inwestycja sięgająca często kilkuset tysięcy złotych, a opłata za badania geologiczne to jedynie promil tej sumy.

Kompleksowe badania geotechniczne, geologiczne, geofizyczne, hydrogeologiczne i środowiskowe.